Algemene voorwaarden Taxi Harbrinkhoek

Laatste update: 16-11-2021, nog steeds geldig op 30 november 2021. Wanneer u gebruik maakt van onze taxiservice, dan gelden automatisch onze algemene voorwaarden zoals deze op het moment van uw reservering/boeking op deze website vermeld staan. 

Voorwaarden KNV

Wij hanteren de algemene voorwaarden van KNV (download), met daarbij de aanvullende voorwaarden hieronder. KNV (Koninklijk Vervoer Nederland) is de koepelorganisatie/branchevereniging voor het beroepspersonenvervoer. 

Aanvullende voorwaarden Taxi Harbrinkhoek

Naast de algemene voorwaarden van KVN hanteren wij een aantal aanvullende voorwaarden. 

Wij adviseren u om uw taxi altijd vroegtijdig te bestellen.Taxi Harbrinkhoek doet zijn best om een zorgvuldige planning aan te houden. Toch kunnen wij ook fouten maken, iets vergeten of door onmacht gehinderd worden in het verkeer. Wij proberen altijd voor een gepaste oplossing te zorgen bij eventuele problemen, of deze nu binnen of buiten onze macht liggen. Voor een aantal zaken stellen wij ons expliciet niet aansprakelijk. 

Aansprakelijkheid

Taxi Harbrinkhoek stelt zich niet aansprakelijk voor : 

 • Het missen van uw aansluiting (bijvoorbeeld vlucht of trein) en de (gevolg)schade die u hierdoor oploopt, wanneer de taxi door overmacht te laat is op de door u gewenste bestemming;
 • De bekeuring die u krijgt in onze taxi wegens het overtreden van algemeen bekende (verkeers)wetten en regelgeving vanuit de overheid;
 • De schade die u oploopt en/of veroorzaakt bij het in- en uitstappen; 
 • Schade aan of verlies van uw goederen, zoals uw bagage, uw laptop, telefoon of kleding.

Verzekering

Alle taxivoertuigen van Taxi Harbrinkhoek zijn verzekerd inclusief de inzittenden. Dat wil dus zeggen dat u verzekerd bent bij een ongeval.

Huisregels Taxi Almelo-Harbrinkhoek

Bij reserveren:

Voor alle reserveringen geldt de verplichting uw volledige naam, woonadres met huisnummer en woonplaats te vermelden. 

 

Annuleringen met betrekking tot rit

 • Tot 24 uur voor aanvang van de afgesproken rittijd kunt u kostenvrij annuleren; 
 • 24 tot 12 uur voor aanvang van de afgesproken rittijd rekenen wij annuleringskosten* van 50% van de ritprijs; 
 • Annuleert u korter dan 12 uur voor aanvang rittijd, dan betaalt u 100% van de ritprijs*. Wanneer de ritprijs niet van tevoren is afgesproken, berekenen wij deze aan de hand van de ritafstand en de op de datum van de rit geldende tarieven.

* Deze kosten zullen aan u gefactureerd worden. 

 

Schoonmaakkosten

Mocht er onverhoopt buiten de schuld van de chauffeur een ongelukje gebeuren waardoor de taxi bevuild wordt, is de chauffeur gerechtigd hiervoor schoonmaakkosten door te berekenen aan de klant met een minimum van € 50,00. Het bedrag zal afhangen van de hoeveelheid werk en eventueel het niet kunnen rijden van vervolgritten.

 

Vernielingen

De chauffeur is gerechtigd de rit te staken en eventueel de politie in te schakelen bij al dan niet moedwillige vernielingen op of aan zijn voertuig. 

De schade zal verhaald worden op de klant wiens gegevens zijn doorgegeven bij de reservering.

 

Ritten

Taxiritten worden gereden over de kortste route, tenzij anders vooraf overeengekomen. Op basis hiervan kan vooraf een prijsafspraak gemaakt worden, echter wijzigingen of verwachtingen tijdens de rit  zijn ter beoordeling aan chauffeur, centralist, planner en kunnen meerkosten met zich mee brengen. 

 

Betaling

 • Betalingen dienen voorafgaand aan de rit, zowel voor heen als terugreis (bij retour), voldaan te worden bij de chauffeur. Wanneer de prijs aan de hand van de taximeter bepaald wordt, dus bij geen prijsafspraak vooraf, dient de betaling direct na de rit en vóór het uitstappen voldaan te worden.
 • Betaling geschiedt middels contant geld (maximum coupure €100,00), PIN of creditcard en incidenteel met Tikkie / betaalverzoek. Geleegde spaarpotten met veel muntgeld zullen niet worden geaccepteerd.  
 • Voor festivals, evenementen etc. kan er vooraf het verzoek gedaan worden om het gehele bedrag vooruit te betalen als zijnde reserveringskosten. 
 • Voor zakelijke klanten, bedrijven en instellingen is op rekening rijden mogelijk.